O SBORU

Jak jsme spolu začali zpívat

Jak to začalo

Od května 2019, kdy se pár hudbychtivých nadšenců začalo scházet a nacvičovat křesťanské písně k příležitosti slavnostního žehnání kapličce sv. Jána v Lešanech, se počet členů více než zdvojnásobil. Vzhledem k „mládí“ souboru je však předčasné mluvit o velikosti sboru. Ten zkrátka žije a vyvíjí se!
V září 2019 Sboreček poprvé oficiálně vystoupil, a to rovnou na festivalu Dvořákova Nelahozeves. Pro domácí publikum si připravil několik skladeb od Antonína Dvořáka, které proložil veselými lidovými písněmi. Dirigování a vedení se ujala Marta Mojžišová.
V době adventu 2019 sbor vystoupil v Nelahozevsi hned několikrát – na slavnostním rozsvícení vánočního stromu v parku, na setkání seniorů, na vánočním setkání ve Višňovce a na Štědrý den v kostele sv. Ondřeje. Sboreček doprovázel svými písněmi i živý betlém na veltruském zámku. Závěrečnou tečku za Vánocemi udělal sbor vystoupením na Tříkrálovém odpoledni v Nelahozevsi, kde koledami podpořil místní ochotnický spolek.
Sbor se schází jednou týdně, vždy v úterý od 19:30 na předem domluveném místě u někoho z členů doma.

Rok 2020

Rok 2020 se bohužel vepsal do historie jako rok pandemie Covid-19 a činnost sborů po celém světě byla velmi omezena. Náš sbor tak vystoupil pouze třikrát: na Svatojánské Višňovce v červnu, na slavnostním otevření Infocentra v Nelahozevsi v srpnu a na Dvořákově Nalahozevsi v září. Vánoční koncerty se nepořádaly. Sbor nemohl uskutečnit ani jarní, ani podzimní soustředění, které odložil na léto 2021.

Svatojánská Višňovka 2020

Po dlouhé odmlce mohl náš sbor veřejně vystoupit na Svatojánské Višňovce, sousedské oslavě letního slunovratu. Zazněly lidové písně české, moravské i slovenské v netradičních sborových úpravách za doprovodu kytary, didgeridoo, bubnu i basového ukulele.

Slavnostní otevření Infocentra v Nelahozevsi – 9. 8. 2020

Období sboru vystoupilo při příležitosti slavnostního otevření Infocentra v Nelahozevsi a zazpívalo několik lidových písní v úpravě pro čtyřhlasý sbor. Zpívání vedle projíždějících vlaků byl jedinečný zážitek. Přejeme Infocentru mnoho spokojených návštěvníků!

 

Dvořákova Nelahozeves 2020

69. ročník hudebního festivalu Dvořákova Nelahozeves zahájilo Období sboru skladbami Largo za doprovodu violy Jana Melichara, Napadly písně a Když mne stará matka. Vystoupení sboru zaznamenalo velký ohlas.

Rok 2021

I rok 2021 se nese v duchu pandemie covidu-19, a proto je činnost sboru značně omezena. Sbor mohl vstupovat od května. Největšími vrcholy této sezóny byla vystoupení na Noci kostelů v květnu a na Dvořákově Nelahozevsi v září.

 

Komorní oslava svátku sv. Jana Nepomuckého – 16. května 2021

Období sboru si připravilo vystoupení k příležitosti oslavy sv. Jana Nepomuckého před barokní kapličkou sv. Jána v Lešanech. Pod jarním nebem a ve stínu vzrostlých lip zazněly Dvořákovy skladby Napadly písně, Když mne stará matka, O Sanctissima a Hospodine, pomiluj ny. Vystoupení zakončila skladba Alleluia od Gordona Younga. Sbor doprovodil Vojta Hrňák hrou na klavír.
Sbor tímto vystoupením rovněž oslavil 2 roky své činnosti, neboť právě zde před 2 lety poprvé vystoupili zakládající členové s několika křesťanskými písněmi, aby doprovodili slavnostní akt svěcení kapličky sv. Jána, který přijel vykonat otec František z Kralup. Sbor by rád znovuobnovil tradici oslavy svátku sv. Jana Nepomuckého v Lešanech.

Noc kostelů – 28. května 2021

Období sboru dostalo příležitost obohatit svým zpěvem jinak spíše instrumentální program Noci kostelů. Zpěváci a zpěvačky pod vedením Marty Mojžišové nacvičili pro tuto příležitost dvě nové
skladby od Antonína Dvořáka, a sice skladbu Hospodine, pomiluj ny z oratoria Svatá Ludmila a skladbu O Sanctissima. Tyto skladby doprovodil Vojtěch Hrňák hrou na klavír, respektive varhany.
Dále zazněly Dvořákovy Napadly písně z cyklu V přírodě a Když mne stará matka z cyklu Cikánské písně. Na závěr zazněla skladba Alleluia od Gordona Younga. S tímto programem vystoupilo Období sboru nejprve před kostelem sv. Ondřeje v Nelahozevsi, dále v kostele Narození
sv. Jana Křtitele ve Veltrusech a na závěr v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech. Vystoupení sboru měla velký úspěch.

Svatojánská Višňovka – 26. června 2021

Období sboru se již tradičně postaralo o hudební část kulturního programu Svatojánské Višňovky. Zazněly lidové písně z různých koutů světa. Sbor představil i několik nově nastudovaných písní: Ej vandrovali hudci, Sadaj, Senzenina se sólem Ifky Zachové, Unínská rola a cikánské skladby Mamo dado a Solnishko. Velký úspěch měla rovněž píseň Prelecel sokol díky originálnímu doprovodu Martina Zacha na didgeridoo. Náš sbor doplnila nová členka Lea Kaufmannová, která posílila sopránovou sekci.

Poutní mše ve Chvatěrubech – 29. června 2021

V úterý 29. června 2021 od 17.30 hodin byla sloužena v kostele sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech slavnostní poutní mše svatá s hudebním doprovodem u příležitosti Slavnosti sv. Petra a Pavla.
Mši svatou sloužil novokněz Václav Šustr a po mší svaté také uděloval individuální novokněžské požehnání. Náš sbor zajistil hudební doprovod. Po přijímání kněze zazněla píseň Aleluia, následovala O Sanctissima s varhanami. Na závěr zazpíval sbor Hospodine, pomiluj ny a jako
přídavek Napadly písně a Když mne stará matka.

Letní sborové soustředění v Horním Maxově – 20. – 22. srpna 2021

Členové sboru se svými rodinami vyrazili na dlouho očekávané a odkládané soustředění do Jizerských hor, kde v tělocvičně hotelu Maxov pilně nacvičovali skladby na Dvořákovu Nelahozeves. Nejvíce času zabralo zkoušení Dvořákovy skladby Večerní les rozvázal zvonky z cyklu V přírodě, dále se ladilo Hospodine, pomiluj ny v originální tónině.

Dvořákova Nelahozeves (70. ročník) – 5. září 2021

Náš sbor již potřetí doprovázel svým zpěvem slavnostní akt zahájení hudebního festivalu Dvořákova Nelahozeves. Během pokládání věnců k soše Antonína Dvořáka zazněla nově nastudovaná romantická skladba Večerní les rozvázal zvonky z cyklu V přírodě. Období sboru společně s ledčickým a veltruským sborem zazpívaly skladbu Hospodine, pomiluj ny z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila. Sbory dirigovala Marta Mojžišová a na klavír doprovázel Vojtěch Hrňák.

Ohlédnutí za 70.ročníkem

Adventní koncerty – 2021

Společné zpívání a Betlémské světlo – Nelahozeves – 24. prosince 2021

Rok 2022

Tříkrálový průvod – Nelahozeves – leden 2022

Koncert pro Unicef – Libčice – 23. března 2022

Koncert pro Unicef – Praha Barrandov – 25. března 2022

Vystoupení v Infocentru Nelahozeves– 27. března 2022

Soustředění – 14. května 2022

Oslava 3. výročí založení Období sboru – 15. května 2022

Vysoká u Příbramě – 29. května 2022

Noc kostelů – 10. června 2022

Svatojánská Višňovka – 25. června 2022

Soustředění – Rokytnice – 18.-21. srpna 2022

Dvořákova Nelahozeves (71. ročník) – 11. září 2022

Rozsvěcení stromku v Nové Vsi – 25. listopadu 2022

Rozsvěcení stromku v Nelahozevsi – 27. listopadu 2022

Adventní koncert v Kralupech – 27. listopadu 2022

Adventní koncert ve Vepřku – 4. prosince 2022

Adventní koncert v Nelahozevsi – 11. prosince 2022

Vánoční Višňovka – 17. prosince 2022

Adventní koncert ve Velvarech – 18. prosince 2022

Společné zpívání a Betlémské světlo – Nelahozeves – 24. prosince 2022

Rok 2023

Tříkrálový průvod – Nelahozeves – leden 2023

Vajíčkobraní- Velvary – 1. duben 2023 vystoupili jsme na moc pěkné akci s bohatým kulturním programem a spoustou řemeslných stánků a stánků s občerstvením. Na závěr vyrazili Tvrdovaječníci na svou dvoudenní pěší pouť na pražský Karlův most.

Strom lásky – Nelahozeves – 1. května 2023 

Kostel – Zeměchy – 14. května 2023 

Svěcení zvonů – Vepřek – 20. května 2023

Noc kostelů – 2. června 2023

Památník Antonína Dvořáka – Vysoká u Příbrami – 3. června 2023

Soustředění – Křivoklát – 17.-20. srpna 2023, Hlasový koučink a bubenický workshop

Dvořákova Nelahozeves (72. ročník) – 10. září 2023

Mše sv. v katedrále sv. Víta – Praha – 24. září 2023

Bubenický workshop – Nelahozeves – 22.října 2023

Mlýn Vepřek – 26.listopadu 2023

Rozsvěcení stromku v Nové Vsi – 26. listopadu 2023

Rozsvěcení stromku v Nelahozevsi – 3. prosince 2023 v 16,30 h

Adventní koncert v Kralupech – 3. prosince 2023

Adventní vystoupení – Praha, Václavské náměstí – 7. prosince 2023 v 16,45 h

Adventní koncert ve Velvarech – 10. prosince 2023 – v 16 h

Vánoční Višňovka – 16. prosince 2023 – od 15 h

Společné zpívání a Betlémské světlo – Nelahozeves – 24. prosince 2023